Telif Lisans ve Ajans İşlemleri

Türkiye’de fikri ve sınai hakların her alanı için ayrıntılı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır.

Entelektüel çalışmalar / ürünler telif hukuku girer.

Eser ve sahibi Türkiye’de temsil edilmiyorsa söz konu eserin telif bedeli ödenmeden kullanılması veya çoğaltılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Maalesef ülkemizde, edebiyat, müzik, sinema, grafik, fotoğraf eserlerinin izinsiz kullanımı çok yaygındır; Bunun başlıca sebebi yabancı eser ve eser sahiplerinin temsilcisinin olmaması veya mevcut temsilcinin yetersiz kalmasıdır.

Çoğu ajans, eser sahibinin haklarını koruma konusunda yetersiz ve isteksiz kalmaktadır. Ajanslar, eser ihlalleri karşısında taklitçiler ve ihlal gerçekleştirenlere karşı etkili bir hukuksal mücadele verememektedirler. Çünkü Avukat ücreti, Mahkeme masrafı vb giderleri yüksek olduğundan bunu yapmak istememektedirler.

Bu durumu bilen kötüniyetli kişilerde etkisiz ajanslar tarafından temsil edilen eserleri kopyalamaktadırlar.

Büromuz,  “TELİF ve FİKRİ MÜLKİYET” şirketi aracılığıyla ajans hizmeti de vermektedir.

Vermiş olduğumuz hizmetin farkı; telif ve ticaret hukuku alanında Türkiye’nin en etkili ve donanımlı hukukçularının aktif katılım ve desteği ile taklitçilere karşı alınan caydırıcı önlemlerdir.

Ofisimiz, 1998 yılından bu yana Lisans İşlemleri, Telif Hukukunda Ajans ve Danışmanlık hizmeti vermektedir… +90 (212) 272 28 00