Patent Yenileme

Türkiye’de Patent koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 20 yıl, Faydalı Model koruma süresi her yıl yenilenmek kaydıyla 10 yıldır.

Koruma süresinin uzatılması için TürkPatent nezdinde patent / faydalı model yenilenmesi için başvuruda bulunmak gerekir. Yenileme başvurusu, patent / faydalı model koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Patent / faydalı model başvurularının tescil edilmesiyle birlikte her yıl yapılması gereken yenileme süresinin takip yükümlülüğü başvuru sahibine (müvekkile) geçmektedir, Patent vekilinin sorumluluğu başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanmasıyla bitmektedir.

Tescil sahipleri (müvekkiller), ilk yıllarda yenileme sürelerini düzenli olarak kendileri takip etselerde zaman içinde unutabilmekte ve yenileme süresini kaçırabilmektedirler.

Süresi içinde yenilenmeyen veya usulüne uygun yenilemesi yapılmayan patent / faydalı model tescilinin koruması biter. Yenilenmediği için koruma süresi biten buluşlar artık kamuya mal olur.

Eltutan Patent ve Hukuk Ofisi, yazılı talep ve makul ücret karşılığı  müşterilerinin patent / faydalı model yenilenme sürelerini takip etmektedir.

Marka, Patent, Tasarım yenilemeleri hakkında bilgi almak için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00