Tasarım Yenileme

Türkiye’de Tasarım koruma süresi 5’er yıllık dönemler halinde uzatılmak kaydıyla 25 yıldır.

Koruma süresinin uzatılması için TürkPatent nezdinde tasarım yenilenmesi için başvuruda bulunmak gerekir. Yenileme başvurusu, tasarım koruma süresinin bitiminden önceki 6 ay içinde veya cezalı ücret ödenmesi koşuluyla koruma süresinin bitiminden sonraki 6 ay içinde yapılabilir.

Tasarım başvurularının tescil edilmesiyle birlikte her yıl yapılması gereken yenileme süresinin takip yükümlülüğü başvuru sahibine (müvekkile) geçmektedir,  vekilin sorumluluğu başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanmasıyla bitmektedir.

Tescil sahipleri (müvekkiller), ilk yıllarda yenileme sürelerini düzenli olarak kendileri takip etselerde zaman içinde unutabilmekte ve yenileme süresini kaçırabilmektedirler.

Süresi içinde yenilenmeyen veya usulüne uygun yenilemesi yapılmayan tasarım tescilinin koruması biter. Yenilenmediği için koruma süresi biten modeller artık kamuya mal olur.

Eltutan Patent ve Hukuk Ofisi, yazılı talep ve makul ücret karşılığı  müşterilerinin tasarım yenilenme sürelerini takip etmektedir.

Marka, Patent, Tasarım yenilemeleri hakkında bilgi almak için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00