Marka Takip

Markanızı, taklitlere karşı korumanın ilk şartı TürkPatent nezdinde marka tescilidir fakat marka koruması için tescil tek başına yeterli değildir.

Tescilli markalar hukuken korunur ayrıca TürkPatent tescil alınan faaliyet alanlarında benzer marka başvurularını resen inceleyip red edebilir.

Fakat Marka benzerlik kavramı herkese göre değişen bir kavramdır.

TürkPatent uzmanlarının kendi yorumları uyarınca benzer görmedikleri bir marka tüketiciler tarafından markanıza benzer görülebilinir.

Ayrıca TürkPatent markaları ancak tescil alındıkları sınıflarda korumaktadır, farklı sınıflarda yapılan taklide yönelik markalara itiraz yapılmazsa tescil edilirler. Türkiye’de yapılan taklit marka başvurularının büyük çoğunluğu farklı ama alakalı ürünler için yapılmaktadır.

Örneğin: ayakkabılar 25. sınıftadır . X markası 25. sınıfta tescil edildiyse sadece o sınıfta korunur . Ayakkabıyla ilgili olan çantalar 18. sınıfta yer alır. Dolayısıyla X markası için 18. sınıfta yapılan taklit marka başvurusuna itiraz edilmezse tescil edilir.

(Ayakkabı (25) / Çanta (18) / Saat (14) / Mobilya (20) / Halı (27) vb )

Taklit markaya, ilan sırasında (2 AY) itiraz etmezseniz söz konu marka tescil edilir.

Taklit veya benzer bir markanın tescil edilmesi durumunda hukuki ve ticari bakımdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz

Taklit bir marka tescil alırsa artık onun kullanılmasını engellemek son derece güç olur. Tescil edilen taklit marka ancak davayla iptal edilebilinir. Türkiye’de marka iptal davaları yaklaşık 2 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında taklit markayı kullanım engellenemez!

Ayrıca marka iptal davasını açmak için zamanaşımı sürelerini (5 YIL) dikkate almak şarttır. Taklit markaya süresi içinde iptal / hükümsüzlük davası açılmazsa artık hukuken markayı iptal ettirmek güçleşir.

Benzer veya Taklit markanın, iptal ve hükümsüz kılınması sırasında geçecek sürede taklit ürünün ulaşabileceği tüketici sayısının büyüklüğü çok fazladır. Ayrıca gerek Türk gerekse uluslararası internet mağazalarından yapılacak satışlar taklit ürünün ulaşacağı tüketicileri daha da artıracaktır. Bu durumum orijinal markanın itibarına sonderece ciddi zarar verir..

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, 1998 yılından bu yana taklit markalarla mücadele konusunda uzman Marka ve Patent Hukukçular aracılığıyla hizmet vermektedir.

Marka takipleri, hukukçularımızca TürkPatent veri tabanıyla uyumlu bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Marka takip hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …. +90 (212) 272 28 00