Marka İtiraz ve Savunma

Türkiye’de marka, patent, tasarım tescilinde yetkili merci TürkPatent’dir. TürkPatent’in vermiş olduğu kararlara karşı idari itiraz hakkı mevcuttur.

TürkPatent’in marka başvurusu hakkında verdiği red veya kısmi red kararına karşı yasal süresi (2 ay) içinde idari itiraz hakkı vardır.

Marka bülteninde yayınlanan markalara karşı 3. kişilerin itiraz ve görüş bildirme hakkı ve 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı başvuru sahibinin savunma ve delil sunma imkanı da mevcuttur.

TürkPatent, yapılan itiraz ve savunmaları değerlendirerek nihai kararını vermektedir. TürkPatent’in vermiş olduğu son nihai karara karşı Mahkemede dava açma hakkı da bulunmaktadır.

TürkPatent kararlarına itiraz ve dava açma hakkı son derece kısa sürelerle kısıtlanmıştır (1 ay – 2 ay) , süresi içinde yapılmayan işlemler kabul edilmez. Süresi içinde işlem ücretlerinin yatırılması ve itiraz veya savunma dosyasının sunulması gerekir.

Süresi içinde işlem ücreti yatırılmaması ve itiraz, savunma yapılmaması halinde hak kayıpları doğduğu gibi TürkPatent’in kararlarına karşı Mahkemede Dava açma hakkıda son bulur!

TürkPatent tarafından verilen kesin karara karşı en geç 2 ay içinde Ankara Mahkemelerinde İptal ve Karar Düzeltme davası açılmalıdır.

Mahkemede ileri sürülecek iddialar yapılan itirazla aynı doğrultuda olmalıdır aksi takdirde mahkeme tarafından dikkate alınmaz. Bu nedenle  yapılacak itirazın geniş kapsamlı ve ayrıntılı hazırlanması önem taşır.

Özellikle marka tescil işlemleri için yapılacak itiraz ve savunmaların bizzat dosyayı hazırlayan Marka Vekili tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir…  +90 (212) 272 28 00