Marka Hukuku

Marka Hukuku ihtilafları sadece Mahkemeler nezdinde değil TürkPatent nezdinde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Marka başvurularının önemli bir kısmında hukuksal ihtilaflar yaşanmakta olup idari şikayet, itiraz ve savunma yapılması zorunluluğu doğmaktadır. 

Marka Hukuku ana hatlarıyla, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmektedir. Türk Hukukunda, taklit markalara karşı ciddi yaptırımlar yer almaktadır.

Marka Hukuku Bakımından Başlıca Davalar

Niteliğine Göre ;

-  Ceza Davaları (Sınai Mülkiyet Kanunu ve TTK Haksız Rekabet)

-  Hukuk Davaları

Taraflarına Göre ;

-  İdareye (TürkPatent) Karşı Açılanlar

-  Kişi / Firmalara Karşı Açılanlar

Marka Hakkına Tecavüze İlişkin ;

-  Eda Davaları

-  Tespit Davaları

-  Tedbir Davalar

Mahkemeden İstenen Hukuki Korumanın Çeşidine Göre ;

-  Eda Davası

-  Tespit Davası

-  Yenilik Doğuran Dava

Uygulanacak Hukuka Göre ;

-  Sınai Mülkiyet Kanunu  Kapsamında Açılan Davalar

-  TTK Kapsamında Açılan Davalar Şeklinde Gruplandırılmaktadır.

Her hukuki alanda olduğu gibi marka hukuku alanında da birçok püf nokta ve ayrıntı vardır, bu nedenle marka hukuku alanında  konusunda deneyimli ve pratik tecrübeye sahip marka, patent vekili hukukçulardan teknik ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Marka hukuku alanında yaşanan en sık ihtilaflardan bazıları;

- Tarafların marka tescillerinin kapsamı  hakkında yanılgıya düşmesi, eksik ve hatalı marka tesciline dayanarak hukuksal işlem başlatılması,

- Fiili anlamda marka kullanımının ispatlayacak delillerin toplanamaması,

- Marka tecavüzünü kanıtlayacak delilerin yeterince toplanamaması,

- Gerçek hak sahipliğini kanıtlayacak delil ve belgelerin toplanamaması, TürkPatent’e ikna edici bir şekilde sunulamaması,

Büromuz, marka hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır,  ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …+90 (212) 272 28 00