Marka Araştırması

Marka Tescil Araştırmasına Ücret Almıyoruz!

TürkPatent nezdinde marka tescil süreci yaklaşık 1 yıl sürmektedir. Tescil süreci içerisinde markayı kullanmak büyük bir risk oluşturmaktadır çünkü tescil başvurusunun ret edilmesi halinde markanız korumasız kalabilir. En uygun olan markanın tescil sürecini tamamlamasından sonra kullanılmasıdır.

Marka başvurusuna ret cevabı almamak için başvuru yapılmadan önce tescil edilmek istenen markanın benzerlik ve tescil kriterleri açısından uzman gözüyle ayrıntılı olarak incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Marka tescil araştırması neticesinde, tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan markalar tespit edilerek, markalara yatırım yapmaktan kurtulmak mümkündür.

Tescil araştırması için öncelikle markanın belirlenmesi ve markanın kullanılacağı mal veya hizmetlerin tam ve doğru tespiti gerekmektedir.

Marka Tescil Araştırmasını yapacak Marka ve Patent Vekillerinin, TürkPatent’in hangi marka başvurularını kabul ve ret ettiğini bilgi birikimi, teknik donanımı ve tecrübesiyle ön görebilir olması gerekir. Diğer yandan samimi ve güvenilir olması şarttır!

Türk Hukuku ve TürkPatent Uygulamasını Bilmeyenlerce Yapılan Araştırmalar Hatalı Olmaktadır ÇÜNKÜ;

- Marka araştırması bilgi ve tecrübe gerektirir. Türk Hukuku ve TürkPatent uygulamalarının iyi bilinmesi şarttır. Farklı bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan firmalarca yapılan araştırmaların farklılık taşıması doğaldır.

- Araştırmanın Türkçe ve İngilizce’nin dikkate alınarak yapılması daha doğru sonuç verir ( Örneğin: CHARISMA ve KARİZMA ibareleri birbirleri için red sebebi olabilir)

- Marka araştırması, teknolojik alt yapıya ihtiyaç duyar oysa çoğu araştırma sadece TürkPatent internet sitesi üzerinden yapılmakta bu durumda eksik inceleme ve hata oluşmaktadır. Büromuz araştırmalarda TürkPatent ile uyumlu ve güncel Programlar kullanmaktadır.

- Tescile müsait görülmeyen ve olumsuz raporlanan her marka, patent firması için kazanç kaybı olarak algılanır oysa dürüst davranılan her müşteri ilerleyen zamanda kalıcı müşteri olarak görülmelidir.

- İncelemeyi yapacak kişinin niteliği önem taşır, örneğin prim usulü çalışan pazarlamacının daha fazla risk alması bazı marka ret kriterlerini görmemezlikten gelmesi olağandır. Büromuzca yapılan tüm araştırmalar Marka ve Patent vekili hukukçularca yapılmaktadır!

- Markalar sadece TürkPatent nezdinde tescilli markalara benzerlik nedeniyle ret edilmezler farklı kriterler dikkate alınarak hatta yayın aşamasında yapılan itirazlar dikkate alınarak da ret edilirler. Bu nedenle araştırılması istenen marka hakkında tüm detayların patent firmasına bildirilmesi doğru bir araştırma için şarttır!

- Patent firmasından saklanan her bilgi ret için potansiyel sebeptir. Markanın Seçilme Hikayesi de önem taşımaktadır.

Ön araştırma, marka başvurusunun tescili hakkında bir tahmin olup nihai kararı TürkPatent verecektir. Yapılan hiçbir marka ön araştırması yüzde yüz kesin ve doğru olmasa da uzman bir gözle hakkıyla yapılan araştırmalar çoğu zaman gereksiz yere marka başvurusu ve markaya yatırım yapılmanın önüne geçebilir. Nihayetinde başvuru hakkında kararı ancak TürkPatent vermektedir!

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla marka tescil araştırması yapmaktadır…  +90 (212) 272 28 00