Patent İhlal Analizi

Patent İhlal Analizi

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescillerinin hukuki ve teknolojik koruma kapsamının tam olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır;

Hali hazırda tescilli ve hukuken korunan bir teknolojiye yatırım yapmak öncelikle yatırım yapan açısından ciddi hukuki sıkıntılar doğurur; tescilli bir ürününe ihlal oluşturacak şekilde üretim yapılması halinde maddi, manevi tazminat ödenmesi, ürünlerin ve üretim araç gereçlerin imhası ve benzer hukuki yaptırımlara karar verilmektedir.

Üretim yapacak firmaların ürünlerinin mevcut ve korunan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarımlara ihlal oluşturup oluşturmadığını üretim öncesinde araştırmaları gerekir.

Diğer yandan

Tescil sahiplerin de rakiplerince piyasaya sürülen ürünlerin kendi tescil kapsamlarını ihlal edip etmediği noktasında araştırma yapmaları gerekir.

 

İhlal iddiasıyla açılan davaların önemli bir kısmı “davanın reddiyle sonuçlanmaktadır” çünkü tescil sahibi dava açmadan önce ihlal analizi yapmamaktadır.

 

Tescil sahibinin, tescilin hukuki ve teknik sınırını tam olarak değerlendirmesi dava açmayı düşündüğü ürünle kıyaslaması ve akabinde hukuki, idari yollara başvurması önem taşımaktadır.

 

İhlal Analizi Ne Kazandırır?

- Zaten bilinen ve tescillenmiş bir teknolojiye gereksiz yere Ar Ge yatırımı yapmanızın önüne geçer,

- Tescilli ve hukuken korunan bir ürüne ihlal, tecavüz yapmanızı engeller,

- İhlal neticesi aleyhinize açılacak olası davalarda itibar ve para kaybetmenizi engeller,

- Tescil ve hukuki koruma kapsamınızı tam olarak bilmenizi sağlar,

- Tescilinizin hukuki ve teknik eksiklik ve zayıflıklarını tespit etmenizi ve önlem almanıza imkan verir,

- Tescil ve hukuki koruma kapsamınıza girmeyen ürünlere karşı gereksiz dava açarak saygınlık ve para kaybetmenizi engeller,…

 

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları İhlal Analizi konusunda da hizmet vermektedir…

 

 

 

 Patent, Tasarım ve Marka Davalarında Özel Uzman / Bilirkişi Raporu