Patent Hükümsüzlük Analizi

Patent Hükümsüzlük Analizi

Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescilleri hukuki bakımdan ciddi manada korunmaktadır.

Tescil kapsamına giren bir ürünün üretilmesi halinde maddi, manevi tazminat ödenmesi yanında üretilen ürünlere hatta üretim araç gereçlerine dahi el konulabilmektedir ayrıca başta TTK olmak üzere hapis cezası yaptırımı verilmesi de söz konusudur.

İhlal iddiasıyla karşı karşıya kalınması halinde ciddi bir itibar kaybı yaşanmasının yanında “taklit mal almamak ve hukuken benzer sıkıntıları yaşmak istemeyen ticari alıcıların ürün alımını azaltması nedeniyle” mal satımı düşmekte maddi kayıplar doğmaktadır.

Oysa

Tescil kapsamında olan ürünlerin büyük bir kısmı yurtdışında üretilen, piyasada bilinen, yenilik özelliği olmayan ürünlere aittir.  Ülkemizde tescilli olan ürünlerin önemli bir kısmı yabancı ülkelerde başka firmalar adına tescilli konumdadır.

 

Taklit ürün ihlaliyle karşılaşan firmaların açılan davada “yenilik ve alenilik itirazında” bulunmalarının hukuken pek önemi bulunmamaktadır, söz konu iddiada bulunmak tek başına yeterli olmayıp aynı zamanda HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI açılması gerekir.

 

Açılan Hükümsüzlük Davasında, Bilirkişilerin ve Hakimin “dava konusu tescilin yeni olmadığına kesin olarak ikna edilmesi” gerekir.   

 

Hükümsüzlük Analizi Ne Kazandırır ?

 

- Hukuki korumadan yararlanan tescilin, yenilik özelliği taşıyıp taşımadığının tespitine imkan verir,

 

- Yenilik özelliği taşımayan tescillerin hukuken tehdit oluşturmasını engellemede önemli bir ilk adımdır,

 

- Yenilik özelliği taşımayan tescillerin hükümsüz kılınması ve açılan hükümsüzlük davasının kazanılması açısından önem arz eder,

 

- Yenilik özelliği taşıyan tescillere karşı daha fazla ihlal yapılmasının önüne geçer,

 

- Maddi, Manevi zararı ve itibar kaybını engeller….  

 

Eltutan Patent & Danışmanlık, 1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım tescili ve hukuku alanında edindiği bilgi birikimi ve alt yapısıyla Sınai Mülkiyet Hakları Hükümsüzlük Analizi konusunda da hizmet vermektedir…

 

 

Patent, Tasarım ve Marka Davalarında Özel Uzman / Bilirkişi Raporu