Patent Avukatı

Eltutan Patent;

1998 yılında kurulmuş olup uzmanlık konusu olarak “Marka, Patent, Tasarım Tescili ve Danışmanlığı” alanlarında hizmet vermektedir.

Eltutan Patent, TÜRKPATENT nezdinde 10.000’in üstünde tescil işlemi gerçekleştirerek ciddi bir tecrübeye sahip olmuştur.

 

 Avukat Murat Eltutan;

1996 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve staj sonrası İstanbul Barosu’na kayıt olarak Avukat olarak çalışmaya başlamıştır.

Akabinde 1998 yılında TÜRKPATENT Marka ve Patent Vekili sınavını kazanıp Türkiye’nin ilk marka ve patent vekillerinden olmuştur.

Mahkemelerde ve İdari makamlarda Bilirkişi ve Arabulucu olarak görev almaktadır.

Türkiye’nin önde gelen Üniversiteleri, KOBİ’leri (SMEs) ve Kamu Kurumlarına Marka, Patent, Telif Danışmanlığı ve Avukatlığı hizmeti sunmaktadır.

 

-  Hizmet Verdiğiniz Müşterilerimiz Kimdir?

TÜRKPATENT nezdinde takibini gerçekleştirdiğimiz On Bin’in üzerinde dosyamız bulunmaktadır, bu dosyalar yaklaşık Üç Bin müşteriye aittir.

Müşterilerimiz genellikle teknolojiye, gelişmeye meraklı ve atılım heyecanı duyan KOBİ işletmelerinden oluşmaktadır.  Ayrıca ciddi miktarda Belediye hatta Bakanlık düzeyinde hizmet verdiğimiz Kamu Kurumları da bulunmaktadır. 

Başta Tekstil, Döküm, İlaç, E Ticaret, Restoran ve Eğitim Kurumları alanında faaliyet gösteren önde gelen birçok firmaya tescil ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

 

- Müşteri Memnuniyetiniz Nedir?

Müşterimize karşı “açık, net ve dürüst” yaklaşım içindeyiz!

Marka ve Patentler hakkında olası tüm riskleri, bilgi birikimimiz ve tecrübemizle bildiriyoruz.

Sırf para kazanmak için olmayacak bir marka ve patent işlemini almamaktayız. Ayrıca kapasitemiz üzerinde iş almaktan kaçınmaktayız, Butik Hizmet anlayışıyla çalışmaktayız.

Bizimle çalışanları “Kazanç Elde Edilecek Müşteri Olarak Değil, Hakları Korunacak Müvekkil Olarak Görüyoruz!” Dolayısıyla olumlu dönüşler almaktayız.

10 yıldan fazla süredir bizimle çalışan müvekkillerimizin sayısı dikkate alındığında “memnuniyet ve sadakat” oluşturduğumuz kanaatindeyiz.

 

 

  • Neden Pazarlamacı Çalıştırmıyorsunuz?

Mesleğe başladığım ilk yıllarda müşteri temsilcisi ve pazarlamacılarla çalıştım fakat kısa bir süre içinde bu çalışma şeklinin Butik Hizmet Anlayışına uymadığını fark ettim.

Butik Hizmette, “müşteri değil, müvekkil anlayışı hakim” ve hizmet verdiğiniz müvekkiller de doğrudan sizinle veya en az sizin kadar konuya hakim uzmanlarla muhatap olmak zorunda.                  Bu da ancak Üniversite hatta Hukuk Fakültesi mezunu ekiple mümkün olabilmekte oysa pazarlamacı arkadaşların çoğunluğu bu niteliklere sahip değiller.

 

- Partner / Bayi Çalışmanız da Yok!

“Partner / Bayi / Ortak” olarak ifade edilen çalışma da yapmamaktayız! İfade ettiğim üzere Butik Hizmet Anlayışı kapsamında “müvekkillerle doğrudan temas sağlamak zorundayız”. Araya “Partner, Pazarlamacı” girerse müvekkille olan bağımız kopar, müvekkilin marka tesciliyle neyi amaçladığı, hangi sınıflarda tescil almak istediğini, hukuki bir risk taşıyıp taşımadığını tam olarak aracıların olduğu sistemde takip edemezsiniz.

Ayrıca ticari kaygılar ön plana çıkabilir! Biz ticari kaygılardan uzak, çözüm odaklı, uzun süreli bir çalışma sistemi üzerinde yapılandık…

 

- Marka ve Patent Tescili ve Hukuku Alanında Uzmanlık Gerekli midir?

Uzman kişi belli bir alanda bilgi, tecrübe ve teknik olarak kendini geliştirendir!

Bir alanda en iyi sonucu alabilmek için uzmanlaşma elbette büyük önem taşımaktadır.

Esasen Marka, Patent, Tasarım Hukuku alanında uzmanlık sağlamak için TÜRKPATEN’in yanı sıra Fikri ve Sınai Haklar Hukuk ve Ceza Mahkemeleri kurulmuştur.

Ayrıca düzenli olarak seminerler, eğitimler, kurslar düzenlenmektedir. Bu sayede Marka ve Patent Hukuku alanında yetkin ve etkin uzmanlar yetişmektedir.

Her alanda olduğu gibi Marka ve Patent Alanında da uzmanlık şarttır!

Firma olarak biz, “UZMANlığın da yeterli olmadığı, USTAlık aranması gerektiği inancındayız” ve bu mesleki bakış açımız doğrultusunda Eltutan Hukuk & Usta Patent markalarıyla faaliyet göstermekteyiz!

 

-  Marka ve Patent Tescili ve Hukuku Alanında Uzmanlık Nasıl Kazanılır?

Öncelikle, mesleğini severek ve hakkını vererek yapmalısınız!

Mesleğinizle ilgili gelişmeleri takip etmenin yanı sıra aktif olarak katkı sunmalısınız.

Belli bir alanda uzmanlaşan kişilere/firmalara baktığınızda, faaliyetlerini ilgi duydukları alanda yoğunlaştırdıklarını diğer alanlarla ilgilenmediklerini görürsünüz.

Esasen hukuk alanında da uzmanlaşmak için hukukun bir veya birkaç alanında yoğunlaşmak, diğer alanlardan mümkün mertebe uzak durmak, kanımca faydalı olur.

Çünkü hukukun tüm alanlarında faaliyet göstermek teknik ve yasal olarak mümkün olsa da tüm alanlarda uzmanlık elde etmenin mümkün olmadığı deneyimindeyim.

 

- Türkiye’de Hukuk ve Avukatlıkta Uzmanlaşma Sağlandı mı?  

Uzman Hukukçu ve Uzman Avukatlık çok yakın kavramlar olsa da aralarında ciddi farklar var;

Hukukçu denildiğinde; hukukla ilgilenen Avukat, Hakim, Savcı, Danışman, Marka ve Patent Vekili, Maliyeci, Öğretim Üyesi, Gayrimenkul Danışmanı ...vb birçok meslek mensubu anlaşılmalıdır. Haliyle hukukçular içinde uzmanlaşma önemli ölçüde sağlanmıştır.

Öğretim elemanları zaten ilgilendikleri alanlar itibariyle Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Avrupa Hukuku,..vb birçok alana ayrılmış olup Dr., Doç., Prof. Unvanlarıyla uzmanlıklarını tescillemektedirler.

Hakim ve Savcılar içinde ihtisas mahkemeleri ve savcılıkları kurulmuş olup sıkı bir iç eğitimden geçmektedirler.

Diğer hukukçular için uzmanlaşma, mesleki bilgi birikimi, çaba ve yatkınlıkla zaman içinde kazanılmaktadır.

 

Avukalık denildiğinde; Avukat kavramı Hukukçu kavramı içinde yer almakla birlikte daha dar bir tanım olup sadece bir mesleği ifade etmektedir!

Avukatlıkta uzmanlık denildiğinde, kanımca bazı sıkıntılar bulunmaktadır.  Bunun en büyük nedenlerinden birisi ülkemizde ki Avukatlık Kanunundan ve eğitiminden kaynaklanmaktadır.

Hukuk fakültesini bitiren herkes kolaylıkla Avukat olabilmektedir!

Davalara bakmakta, meslek içi eğitim ve deneyim şartı aranılmamaktadır. Henüz yeni ruhsatını alıp mesleğine başlayan bir Avukat her davayı üstlenebilmekte ve takip edebilmektedir. Mesleğe yeni başlamış bir Avukatın, Ağır Ceza, Ticaret Davalarına bakmasında hiçbir hukuki engel yoktur. Avukatlıkta resmi olarak ihtisaslaşma da yasaktır.

Oysa gelişmiş ülkelerin çoğunda Avukatlık için ciddi eğitim ve sınavlar bulunmakta ayrıca Avukatların bakacağı davalar meslekte geçirdiği yıllara göre kademelenmektedir.

Yeni mesleğe başlayan bir Avukat, Sulh Hukuk ve Ceza davalarına bakmakta, aradan 5/6 yıl geçtikten sonra Asliye Hukuk ve Ceza davalarına bakabilmekte, nihayet 10/15 yıl sonra Ağır Ceza ve Ticaret Davalarına bakabilmektedir.

Yurtdışında Haliyle bu bakış açısı ve mantık neticesinde Avukatlar; Boşanma Avukatı, Ticaret Hukuku Avukatı, Ağır Ceza Avukatı, Tazminat Hukuku Avukatı, Marka ve Patent Hukuku Avukatı olarak ayrılmakta ve uzmanlaşmaktadırlar. Kendilerini de bu şekilde tanımlama noktasında sıkıntı yaşamamaktadırlar.

Oysa Türkiye’de bu tür bir düzenleme olmadığı gibi bir Avukatın kendisini “Ceza Avukatı, Marka Avukatı, Boşanma Avukatı, Patent Avukatı..vb” diyerek tanımlamasında dahi sıkıntılar doğabilmektedir.

 - Marka ve Patent Davalarında, Uzmanlığın Etkisi Nedir?

Marka, Patent, Tasarım ve Telif hukuku gelişmiş hukuk sistemlerinde olduğu gibi ülkemizde de ihtisas gerektiren bir alan olarak kabul edilmiş olup Fikri Haklar Mahkemelerinde görülmektedirler.

Henüz her ilde, Fikri Haklar Hukuk Mahkemeleri olmasa da büyük şehirlerde Mahkeme ve Hakimler açısından uzmanlaşma nispeten sağlanmıştır.

İdare olarak, TÜRKPATENT ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü kurumları kurulmuş ve uzmanlaşma sağlanmıştır.

TÜRKPATENT nezdinde işlem yapmak üzere Marka ve Patent Vekilliği oluşturularak uzmanlaşmaya imkan tanınmıştır.

Avukatlık alanında uzmanlaşma ancak mesleki bilgi birikimi, tecrübe ve ilgiyle oluşmaktadır.

Mahkeme ve İdarenin uzmanlaştığı bir alanda elbette teknik destek alınacak Hukukçular ile davayı yürütecek Avukatların da uzmanlaşması büyük önem taşımaktadır.

Netice itibariyle Mahkemeler, iddia, savunma ve taleple bağlıdırlar!

Davanızda iddia, talep ve savunmada yapılacak bir eksiklik ve hatayı Hakim Resen tamamlayamaz.

Özellikle, Tasarım ve Patent / Faydalı Model Konulu Davalarda Avukatların Yaşadığı En Büyük Sorun; Patent belgesinde ifade edilen ürün ile dava konusu ürünün benzer ve/veya farklı yönlerini mahkemeye ve teknik bilirkişilere doğru bir şekilde ifade edememektir.

Marka, Patent, Tasarım davalarında, tescil sürecini ve TÜRKPATENT uygulamalarının bilinmesi olumlu sonuç almak için şarttır.

 

  • Hukuki İhtilaflarda ÖZEL BİLİRKİŞİ RAPORU Fayda Sağlamakta mıdır?

İfade ettiğim gibi Marka, Tasarım, Patent ihtilaflarında TÜRKPATENT uygulamasını, ulusal ve uluslararası uygulama ve mevzuatları bilen kişilerden danışmanlık hizmeti alınması büyük fayda sağlar.

Danışmanlık hizmetinin haricinde ayrıca Özel Teknik veya Hukuki Bilirkişi Raporu alınması da iddia ve savunmanızın tam olarak anlatılması ile ispatlanması aşamasında ciddi katkı sunmaktadır.

 

  • Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmetinin Maliyeti Nedir?

Dosyanın kapsamı, hizmet verecek uzmanın akademik düzeyi veya bilgi birikimine göre hizmet ücreti değişir.

Kanımca, Danışmanlık veya Bilirkişilik Hizmetinden Faydalanmanın maliyeti Faydalanmamanın maliyetinden çok azdır!