Özel raporda nelere dikkat etmeli ?

Özel Bilirkişi Raporunda / Uzman Mütalaalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Öncelikle raporu hazırlayan uzmanların mesleki, bilimsel, teknik ve hukuki yeterlilikleri yüksek düzeyde olmalıdır.

Raporu hazırlayan uzmanların “tarafsızlığı ve dürüstlüğü” büyük önem taşır; raporun sadece bir tarafın isteği üzerine ve bir tarafın ücret ödemesi nedeniyle yanlı olarak hazırlanması, bilime, tekniğe ve hukuka aykırı olarak tanzim edilmesi, görülen davada en ufak bir fayda sağlamayacağı gibi yargılama yapan makamın aleyhinize bir kanaat oluşturmasına da sebebiyet verecektir. 

Uzman mütalaası, adli makamlar tarafından denetime elverişli, gerektiğinde tablo, şekil, görsellik ile desteklenmelidir.

Rapor, yazım dili net ve anlaşılır olmalıdır. Teknik konularda hazırlanan raporlarda ağır mesleki terimlerden kaçınmak gerekir zira raporu okuyacak taraflar ve Hakim’in söz konu mesleki terimleri bilmesi beklenemez.

Raporu tanzim eden uzman, uzmanlık alanı dışına çıkarak görüş ve tespit yapmamalıdır aksi halde uzmanlık alanında yapmış olduğu son derece yerinde olan değerlendirme ve tespitlerin de güvenilirliği zedelenir.

Birden fazla teknik alanı kapsayan ihtilaflarda ilgili alanlarda uzman bilirkişi heyeti teşkil edilerek rapor alınması faydalıdır.    ... Devamı...