özel bilirkişi raporu oluştururken dikkat edilmesi gerekenler

Özel Bilirkişi Raporu / Mütalaa Oluştururken Nelere Dikkat Ediyoruz?

Firmamızda, teknik ve hukuki yetkinliği bulunan Marka Vekili ve Patent Vekili Hukukçular bulunmaktadır.

1998 yılından bu yana Marka, Patent, Faydalı Model, Tasarım tescili alanında binlerce işlem gerçekleştirmenin verdiği bilgi birikimi ve deneyime sahibiz. İşlemleri takip etmek için teknik donanımlarımız ve yazılımlarımız bulunmaktadır.

Büromuzda çalışan vekillerimiz bilirkişi raporu hazırlama ve değerlendirme noktasında deneyim sahibidir.

Tarafımıza intikal eden dosyayı öncelikle Teknik ve Hukuki olarak detaylı olarak ele almaktayız; dosyayı tarafsız olarak bir ön değerlendirme yaparak müracaat edene bilgi vermekteyiz.

Ön değerlendirme ve bilgilendirme akabinde rapor tanzim edilmesine karar verilirse uzmanlarımız dosyayı çok daha derinlemesine teknik ve hukuki açılardan ele alıp rapor tanzim etmektedirler.

Tarafımızca oluşturulan raporlar tarafsızlık, bilimsellik, eşitlik ilkeleri gözetilerek oluşturulmaktadır kati suretle “ödeme yapanı haklı çıkarmak için zorlama raporlar” büromuzca imza altına alınamaz.

Esasen bu tür zorlama ve yanlı raporların, ihtilaflarda fayda sağlaması da mümkün değildir aksine aleyhe kanaat oluşmasına ve hakkaniyet indirimlerinin yapılmasına engel olurlar.

Ayrıca, tarafsızlık, bilimsellik ve eşitlik ilkesiyle hazırlanan raporun/mütalaanın müracaat edenin hoşuna gitmeyen tespitleri içermesi aleyhe değil lehe bir durumdur zira müracaat eden zayıf noktalarını tespit edip düzeltme imkanına kavuşacağı gibi hukuken ve teknik olarak haksız olduğu bir alanda gereksiz yere ihtilaf başlatıp masraf yapmasının önüne de geçmiş olur.   ... DEVAMI...