Marka itirazına karşı görüş

Marka İtirazına Karşı Görüş;

Marka başvuruları öncelikle TürkPatent uzmanlarınca benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir ve uygun görülen markalar ilan edilir. 2 aylık ilan süresi içinde itiraz edilmeyen markalar için tescil aşamasına geçilir.

Marka Başvurusunun ilan edilmesi, markanın tescil edileceği anlamına gelmemektedir zira bültende ilan edilen markaların büyük bir çoğunluğuna itiraz yapılmaktadır.

İtiraz Süreci İki Aşamadan Oluşur; İlk aşama yayın aşamasında itiraz olup yapılan itirazı dosya uzmanı inceler, İkinci aşama dosya uzmanının ilk itiraz üzerine verdiği karara karşı yapılan itiraz olup incelemeyi YİDK (Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurulu) yapar.

Yapılan itirazların önemli bir kısmı kabul edilmekte ve marka başvurusu tamamen veya kısmen iptal edilmektedir.

Marka başvurusunun red edilmesi, maddi ve hukuki sorunlar meydana getirir; özellikle markanın henüz tescil edilmeden kullanılmaya başlanması ve başvurunun benzerlik nedeniyle red edilmesi durumunda “taklit marka kullanımı” gibi bir durumun ortaya çıkabilir.

Taklit Marka Suçlamasıyla itirazda bulunan, markanın red kararı akabinde genellikle “taklit marka kullanımı gerekçesiyle hukuksal girişimlerde bulunacaktır

Yayına çıkan markalara yapılan itirazlar ciddiyetle değerlendirilmeli ve itiraza savunma, delil sunulmalıdır. TürkPatent nezdinde itiraz süreci sonuna kadar ciddiyetle takip edilmeli, aleyhe durumda ise TürkPatent kararının iptali davası açılmalıdır.

Maalesef uygulamada yapılan itiraz ve savunma beyanlarında, internet ortamında mevcut olan matbu ve taslak dilekçe örneklerinin kullanılmasına sıklıkla rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı, savunması ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir! 

Savunmaların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar ve savunmalar dikkate alınmaktadır.

Marka başvurusunu yapmak için çok fazla hukuki bilgi gereksinimi duyulmayıp, vekilsiz başvuru yapılabilir fakat marka benzerlik itirazı ve savunmalarında marka tescil süreci ve marka hukukunun bilinmesi şarttır!   

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00