ilaç markası

İLAÇ MARKASI

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir.

Ürünü ve içeriği çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların; piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı kuvvetlidir.

Ürünü veya içeriğindeki etken maddeyi çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların; piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır. Fakat çoğu marka bu şekilde oluştuğundan, benzer markalara sıklıkla rastlanır! Bu tür kelimelerden oluşan markaları, benzer veya taklit markalara karşı korumak son derece zordur. Bu tür markaların büyük çoğunluğu marka hukuku açısından Zayıf Marka olarak kabul edilirler.

İlaç sektöründeki markalar incelendiğinde daha ziyade içindeki etken madde ile tedavisi amaçlanan hastalığı çağrıştıran kelimelerden oluştukları gözlenmektedir.  Bu durum aynı tedaviye yönelik ilaçların markalarının benzer olmasını neden olmaktadır.

İlaç sektöründe benzer markalar, marka tecavüzleri sık gözlenen fiili bir gerçekliktir. Fakat İlaç markalarında, genel marka benzerliği ve taklit marka kavramlarını uygulamak mümkün olamamaktadır. İlaç markaları açısından farklı bir uygulama ve içtihat oluşmuştur.

İlaçların, tüketicilere (hastalara) doğrudan satılmasından ziyade Doktor tavsiyesi ve Eczacı aracılığıyla satılması da ilaç markalarının belli oranda benzer olmasına tolerans nedeni yapılmaktadır. Çünkü Doktor ve Eczacıların, ilaç markaları arasındaki benzerlikten yanılmayacakları farz edilir. 

İlaç markalarının tescili sırasında, benzer diğer markaların varlığı sorun yaratabilir. Bu durum, marka sahibini hukuki anlamda zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bırakabilir.

İlaç şirketleri genellikle küresel pazarlarda faaliyet gösterirler. İlaç markası oluştururken, uluslararası marka tesciline uyumlu olmasına dikkat edilmelidir. Farklı ülkelerin marka tescil kuralları ve süreçleri göz önünde bulundurularak uygun stratejiler geliştirilmelidir.