Hastane Marka Tescili

HASTANE ve KLİNİK MARKALARI

Günümüzde sağlık sektörü, hızla değişen bir rekabet ortamına sahiptir ve hastaneler de bu değişimden etkilenmektedir. Hastane markası oluşturmak, sadece bir sağlık kuruluşunu tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda kaliteli hizmet, güvenilirlik ve hasta memnuniyeti gibi değerleri vurgular.

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır.

Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü / hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden de oluşabilir.

Ürün ve hizmeti çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların, piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır. Özellikle belli kelimeler üzerinde yoğunlaşmış sektör markaları tüketiciler tarafından verilen hizmetle özdeşleştirilmektedir.

Tıp sektöründe benzer durum yaşanmaktadır, Örneğin : MEDİKAL / MEDICAL / HOSPİTAL kelimeleriyle MED / MEDİ / POL kısaltmaları Hastane, Klinik, Laboratuvar ..vb hizmetlerde sıklıkla kullanılmaktadır. 

Diğer yandan Semt, Kasaba, Şehir ve Bölge isimleriyle marka oluşturulmaktadır Örneğin; Acıbadem, İstanbul, Marmara,..vb .

Bu kelimelerden oluşan markalar ifade ettiğimiz üzere verilen hizmeti kolay ifade etmeleri yönüyle tüketicilerin dikkatini çabuk çekerler fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korunması son derece zordur.

Bu tür markaların büyük çoğunluğu marka hukuku açısından Zayıf Marka olarak kabul edilirler. Benzer markaların çoğalması nedeniyle yüksek kalite / hizmet algısı oluşturmak son derece güçleşir.

Ticaretin başında müşteri temini açısından doğru fakat ilerleyen süreçte kaliteli ve sadık müşteri temini bakımından yanlış tercihtirler.

Ayrıca söz konu markalar, benzer ve taklitlere karşı en başından itibaren, etkin ve agresif bir şekilde korunmazlarsa iş çığırından çıkar hukuksal hak kayıpları yaşanır.

Hastane markası oluşturmak, sağlık sektöründe rekabet avantajı sağlamanın önemli bir yoludur.

Aşağıda yer alan stratejiler, hastane markasının güçlü, saygın ve hasta odaklı bir imajını oluşturmasına yardımcı olabilir;

Hasta Merkezli Yaklaşım; Hastane markası, öncelikle hasta memnuniyetine odaklanmalıdır. Hasta merkezli bir yaklaşım, kurumun hasta ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu ve kaliteli hizmet sunduğunu vurgulamalıdır.

Güvenilirlik ve Saygınlık; Hastane markası, güvenilirlik ve saygınlık temelinde inşa edilmelidir. Nitelikli sağlık profesyonelleri, modern tıbbi ekipmanlar ve etik değerlere uygun uygulamalar, hastanenin saygın bir kurum olduğunu gösterir ve marka imajını pekiştirir.

Teknolojik İnovasyon; Hastaneler, teknolojik yeniliklere açık olmalı ve bunları hastaların hizmetine sunmalıdır. Bilgi teknolojileri, hasta takibi, veri analitiği ve diğer teknolojik çözümler, hastanenin modern ve etkili olduğunu gösterir ana marka ve yan markalar olmalıdır. Hastanenin ana markasının haricinde kliniklerin ve tedavi yöntemlerinin de markalaşmasına önem verilmelidir. 

Toplumsal Katılım ve İletişim; Hastane markası, toplumla etkileşimde bulunmalı ve toplumsal sorumluluk projelerine katılmalıdır. İyi bir iletişim stratejisi, hastalarla sağlıklı bir ilişki kurmanın temelidir.

Eşsiz Bir Kimlik Oluşturma; Hastane, kendine özgü bir kimlik geliştirmelidir. Logo, renkler, sloganlar ve diğer görsel unsurlar, hastane markasının tanına bilirliği artırabilir.

Ekip Ruhu ve İşbirliği; Hastane markası, çalışanları arasında güçlü bir ekip ruhu ve işbirliği kültürüne sahip olduğunu göstermelidir. Bu, hem iç müşteri memnuniyetini artırır hem de dış müşterilere güven verir.

Eğitim ve Bilinçlendirme; Hastane markası, hastaları eğitmeli ve sağlıkla ilgili bilinçlendirme kampanyalarına öncülük etmelidir. Bu, toplumda sağlık bilincini artırır ve hastane markasını güçlendirir.