yeni sanayi devrimi kapımızda haberdar mısınız - Eltutan MARKA PATENT TESCİL


Tüm Haberler

Haberler

Stop
Play

Üye GirişiEltutan Patent | Slogan Tescil | Barkod Al | Marka Kontrol | Marka Borsasi | Online Marka | Usta Patent | Eltutan | Marka Patent Davasi | Turkish Patent | Marka Patent | Kalite

Yeni Sanayi Devrimi Kapımızda

Türkiye, ekonomisinin en sağlam yönlerinden biri olan sanayisini kaybedebilir mi? Evet. Sanayisizleşme tüm gelişmekte olan ülkeler için bir risk. Ama bugün Türkiye özelinde yaşanan küresel teknolojik gelişmeler, sanayisizleşme riskini daha da artıyor.

Ülkeler zenginleştikçe sanayinin toplam üretimdeki payı azalır. Hizmet sektörü sanayinin yerini alır. Ancak Harvard Üniversitesi’nden Dani Rodrik’in araştırmalarına göre, son zamanlarda gelişmekte olan ekonomiler için sanayisizleşme normalden erken başlıyor. Örnek vermek gerekirse Almanya’da sanayinin ekonomideki payı 1970’te zirveye geldiğinde, kişi başına milli gelir 11 bin  dolardı ve sanayinin payı %35’ti. Daha sonra Almanya’da hizmet sektörünün büyüme hızı sanayiyi geçti. Brezilya’da sanayisizleşme 1986’da %17 ile 5 bin dolar seviyesinde başladı. Hindistan’da ise 2002’de %12’yle 2000 dolar seviyesinde oldu.

Oysa sanayide yaşanan dijitalleşme trendi, bu trendi yakalayamayan ülkelerde sanayisizleşmenin daha da hızlanmasına sebep olabilir. GE geçen yıl açıkladığı bir raporda önümüzdeki yıllarda sanayi üretiminin geleceğini şekillendirecek trendlere dikkat çekmişti.

Gelin, bu trendlere ve Türkiye için oluşturduğu risklere bakalım:

(1) Gelişmiş üretim teknikleri: 3 boyutlu yazıcıların artan biçimde üretim süreçlerinde kullanılması ile üretimin küresel mimarisi değişecek. 3B yazıcıları bugüne kadar ağırlıklı olarak prototip çıkarmakta kullanıyorduk.  Oysa 3B yazıcılar gittikçe üretim sürecinde torna tezgahlarının yerini almaya başlıyor. Bu ise üretimde ölçeğin öneminin azalması demek. Ölçek önemini yitirince sanayi, ARGE yapılangelişmiş ülkelere veya geniş pazarlara (Çin, Hindistan) yakın yerlere taşınabilir. Bu trend Türkiye için önemli bir risk.

(2) Küresel beyin: Otomasyon teknolojileri ve bulut bilişim sayesinde bir işi birçok parçaya ayırıp birçok farklı yerde yapmak mümkün hale geldi. Bu da alışık olduğumuz çalışma rutinlerinin değişmesi demek. Bugüne kadarki teknolojik gelişmeler hep niteliksiz işgücünü vurmuştu. Bugün nitelikli işgücü de yeni çalışma biçimine adapte olmak zorunda. Mühendislikten doktorluğa kadar birçok yüksek nitelikli beceri gerektiren meslekte esneklik ön plana çıkacak. Bu ise yeni beceriler edinme konusunda yeteri kadar esnek olmayan Türk işgücü için risk.

(3) Sanayi İnterneti: Endüstriyel İnternet sayesinde makinelerden gelen veri bulutta birleştiriliyor, büyük veri metotlarıyla analiz ediliyor, beraber çalışan makineleri optimize edecek yazılım çözümleri üretilebiliyor. Bir benzetme yaparsak, dijital sanayide veri yakıt, büyük veri analiz kapasitesi de motor haline geliyor. Böylece tüm tedarik zincirinin hammaddeden son müşteriye kadar dijitalleşmesi ve üretim süreçlerinin hem tedarikçilerden hem müşterilerden gelecek verilere göre gerçek zamanlı olarak optimize edilmesi mümkün. Eğer Türkiye bu verimliliği yakalayamazsa zaten çok küçük marjla çalışan birçok firmanın rekabet avantajı ortadan kalkacak.

Patent Marka Nedir / Tescil Yorum: Çok kısa bir zaman diliminde 3 boyutlu yazıcılar, robotlar, makine üreten makineler, düşünen ve planlayan bilgisayarlar sayasinde klasik sanayi dallarında büyük bir reform yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Birçok eski iş kolu yeni teknolojiler nedeniyle işlevsiz hale gelecektir, tıpkı günümüzde kaybolan eski meslekler (nalbantlık, dokumacılık, bakırcılık..) gibi…

Yeni sanayi devrimini kaçırmamak için şimdiden iyi bir plan yapmalıyız, öncelikle; eğitim sistemimiz çok sağlam ve yenilikçi olmalı, çocuklarımızı basma kalıp ve ezberi eğitim tuzağından çıkarıp sorgulayan, araştıran, çözüm yolu bulan, yaratıcı bir eğitim sistemine sokmalıyız!

Sanayi yatırımlarımızı hızla yeni teknolojiler üzerine planlamalıyız!

 

Bu değişim sürecini de kaçırırsak; gelişmiş ülkerle aramızdaki gelişmişlik farkı “bir uzaylı ile günümüz insanlığı” arasında ki fark kadar açılır ve maalesef  günümüzde ki “yabancı hayranlığı” gelecekte “yabancıya tapınmaya” dönüşür! ( Marka Patent Vekili Avukat Murat Eltutan)

 

Güvenlik kodu
YenilePatent Canlı Destek

Eltutan Patent Anket Kopyası

Türkiye'de Marka Tescil Bilinci Seviyesi Nedir?
 
Eltutan Patentle “ Markanız Kontrol Altında ”