Özel bilirkişi raporu maliyeti ve faydaları

Özel Bilirkişi Raporun Dava Sürecine Etkisi Nedir?

Raporun alınma aşamasına göre etki değişir;

Dava açılmadan önce alınan özel rapor/mütalaalar sayesinde Swot analizi yapma imkânı doğar, taraflar eksikliklerini ve hatalarını tespit ederek daha hazırlıklı olarak dava açarlar hatta hukuki ve teknik açıdan dava açmalarının hatalı olacağını tespit ederek gereksiz yere hatta aleyhlerine olacak şekilde dava açmaktan kurtulurlar.

 

Dava açıldıktan sonra fakat resmi bilirkişi raporu öncesinde alınacak özel rapor/mütalaalar sayesinde resmi bilirkişilerin de özel raporu/mütalaayı incelemeleri ve değerlendirmelerine imkan tanınır. Mahkemeler tarafından atanan bilirkişileri daha titiz ve özenli rapor düzenlemeleri konusunda yönlendirici olur. Resmi raporlarda yapılacak olası eksiklik ve hataların mümkün mertebe önüne geçilmesi sağlanır.  En ince detayına kadar teknik ve hukuki detayların göz önüne çıkmasına imkan tanınır.

 

Olumsuz Resmi Bilirkişi Raporu sonrası dosyaya sunulan özel rapor/mütalaalar uygulamada en sık rastlananlardır. Adli makamlar tarafından alınan bilirkişi raporunda gözden kaçmış, hesap ve işlem hatası yapılmış, yanlış değerlendirilmiş önemli konuların ortaya konabilmesini sağlar. Resmi rapora yapılan itirazı destekleme noktasında katkı sunma bakımından faydalı olmuş olsalar da davanın başında sunulan raporlar kadar etkili olmadığı kanaatindeyiz.

 

Olumlu Resmi Bilirkişi Raporu sonrası dosyaya sunulan özel rapor/mütalaalar, uygulamada en az rastlanan raporlardır zira olumlu resmi bilirkişi raporu alan taraf ayrıca özel rapor/mütalaa alma gereği pek duymamaktadır halbuki bu aşamada sunulacak özel bir rapor, resmi raporla aynı tespitleri yapıyor ve olası eksiklikler konusunda da değerlendirmeler de bulunuyorsa dava sürecine çok ciddi katkı sağlamaktadır.

 

Özel Bilirkişi Raporu Almanın Maliyeti Nedir?

Üzerinde çalışılacak konunun kapsamı, niteliği ve çalışmaya katılacak uzmanların sayısına göre maliyet değişikliği olacaktır.

Fakat bu maliyet asla özel rapor almama nedeniyle yaşanacak teknik ve hukuki hatadan fazla olmayacaktır.

 

Büromuz, Marka ve Patent ihtilaflarında hukuki ve teknik alanlarda swot analizi yapmanıza imkan tanımak için özel raporlama yapmaktadır….